Naar de homepage Archief van de nieuwsberichten Klik hier het weblog-archief Klik hier voor het overzicht van de podcasts Links naar externe sites Meer weten over Jules Maaten?

FAQ - Veelgestelde vragen

Waar houdt Jules Maaten zich mee bezig in het Europees Parlement?
Jules Maaten is actief in de Commissie voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, de Commissie Economische en Monetaire Zaken en de Commissie Constitutionele Zaken en hij maakt deel uit van de parlementaire delegatie die contacten onderhoudt met Zuidoost Azië (de ASEAN landen) en van de EU-Rusland delegatie. Bovendien houdt Jules Maaten zich bezig met consumentenzaken, het welzijn van kinderen en mensenrechten. In de Milieucommissie was Jules eerder rapporteur op de Zwemwaterrichtlijn en houdt hij zich op dit moment met name bezig met de Richtlijn luchtkwaliteit, een voorstel inzake de etikettering van gedistilleerde dranken, herziening van de Richtlijn medische hulpmiddelen en maakt hij deel uit van de conciliatiedelegatie over grondwater.

Wat zijn de verbeteringen in de nieuwe luchtkwaliteitsrichtlijn?
Tijdens de stemming over de Richtlijn Luchtkwaliteit is een voorstel van Jules Maaten aangenomen dat bepaalt dat je niet aan de strengere fijn stof normen hoeft te voldoen op plaatsen waar mensen niet bloot gesteld worden. Concreet betekent dit dat je niet aan de fijn stof normen hoeft te voldoen op bijvoorbeeld de middenberm van een snelweg, of midden in het Rotterdamse Havengebied. Daar wonen immers geen mensen. Dit voorstel maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld een rondweg om een stad of dorp aan te leggen. Op die rondweg zal de luchtvervuiling toenemen, maar midden in het dorp - waar tenslotte de meeste mensen wonen - neemt de vervuiling af. Met de huidige luchtkwaliteitswetgeving in Nederland, is dit niet mogelijk. De Raad van State interpreteert die wetgeving namelijk dusdanig dat je overal - of het nu om een woonwijk of om een randweg gaat - aan de normen moet voldoen. Op deze manier wordt er in de nieuwe wetgeving dus verschil gemaakt tussen een dichtbebouwd gebied en een niet dichtbebouwd gebied, door de link met de hoeveelheid mensen die in die gebieden wonen. Een aantal andere verbeteringen ten opzichte van de huidige regelgeving: de mogelijkheid van uitstel voor lidstaten die een maximale inspanning hebben geleverd, de Europese Commissie moet met maatregelen komen om auto's, vrachtauto's en schepen schoner te maken, natuurlijke vervuiling, zoals zeezout, wordt niet meegeteld en meer nadruk op effectieve lange termijn wetgeving.

Past het lidmaatschap van de Commissie voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid wel bij een liberaal politicus?
Weldegelijk. Ook het liberale gedachtegoed voorziet een wereld waarin met respect met de natuurlijke omgeving wordt omgegaan. De afgelopen jaren is Jules Maaten actief betrokken geweest bij de nieuwe richtlijn over zwemwater. De nieuwe richtlijn zal ervoor zorgen dat minder mensen ziek worden door het zwemmen. Jaarlijks nemen 2,5 miljoen recreanten en toeristen een duik in Nederlands zwemwater, waarvan 12% last krijgt van misselijkheid, buikgriep, huiduitslag, benauwdheid of een oog- of oorontsteking. In de nieuwe richtlijn worden de gezondheidsnormen verhoogd, waardoor in 2015 naar schatting nog maar 8% van de zwemmers ziek wordt. Bovendien is de nieuwe richtlijn beduidend minder bureaucratisch dan de oude.

Is de maandelijkse verhuizing van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg een goed idee?
De VVD is zowel in het Europees Parlement als in de Tweede Kamer uitgesproken tegen deze maandelijkse verhuizing. De VVD eurofractie steunt openlijk initiatieven als www.oneseat.eu, waarbij burgers gevraagd wordt om hun handtekening te zetten tegen de verhuizing. Helaas is het Europees Parlement vanwege de huidige verdragsteksten niet bij machte om hieraan een einde te maken. Aangezien alleen de Raad hierover kan beslissen ligt het initiatief volledig bij de lidstaten en nationale parlementen. Desalniettemin zal de VVD eurofactie doorgaan om het onderwerp aan te kaarten en initiatieven te steunen die zoveel mogelijk druk zetten op de dwarsliggende lidstaten.

Waarom zet een Europarlementariër zich in voor een drugssmokkelaar?
Op 2 juli 2006 lanceerden SP-Kamerlid Harry van Bommel en Jules Maaten een campagne om de zwakbegaafde Sibel Yalvac uit de Indonesische gevangenis te krijgen. Zij is in Indonesië veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens drugsmokkel. Twee onafhankelijke Nederlandse experts, een psycholoog en een reclasseringsambtenaar, hebben Sibel echter onderzocht. Zij verklaren dat zij verminderd toerekeningsvatbaar is. Ze kan oorzaak en gevolg niet goed van elkaar onderscheiden, is te lichtgelovig, heeft veel fantasie en kan niet tot twaalf tellen. De slechte omstandigheden waarin Sibel verkeert en haar verminderde toerekeningsvatbaarheid zijn reden genoeg om een gratie verzoek in te dienen bij de Indonesische overheid. Bovendien heeft Jules Maaten zich ingezet voor de twee Chinese Rotterdammers Yang en Tang en Machiel Kuyt, die allen in de Thaise gevangenis zitten. Recentelijk kregen Yang en Tang gratie van de Thaise koning en werd de doodstraf omgezet in levenslang.

Hoe zou Europa er over twintig jaar uit moeten zien?
Het Europa van 2025 heeft een sterk en daadkrachtig buitenlands beleid. Europa treedt gezamenlijk op in buitenlandse aangelegenheden en weet een vuist te maken in conflicten als de Deense cartoon rellen en de mensenrechtensituatie in China. Europa heeft bovendien een welvarende kenniseconomie. De Europese Unie besteedt al geruime tijd haar budget aan zaken die de Unie verder helpen en voorbereiden op de toekomst: aan kennis en innovatie. De Europese Unie is bovendien een democratisch voorbeeld voor de wereld geworden. In het Europa van over 20 jaar zijn de Europese institutionele hervormingen voltooid en heeft Europa haar eigen huis op orde. Europa is beter bestuurbaar en Europa is democratischer. Zo beslist het Europees Parlement volwaardig mee op alle beleidsterreinen, worden de voorzitter en vice-voorzitter van de Europese Commissie direct gekozen door de burgers, zijn de vele nationale referenda vervangen door één Europees referendum en kunnen de nationale parlementen Europese voorstellen op subsidiariteitgronden afwijzen.

Moeten de schadelijke gevolgen van roken nog duidelijker worden vermeld op de verpakking?
Jules Maaten zou graag zien dat tabaksfabrikanten de schadelijke gevolgen van roken nog duidelijker vermelden op de verpakkingen door middel van foto's. Een Canadees onderzoek heeft uitgewezen dat foto's mensen, en met name jongeren, kunnen weerhouden van met roken te beginnen. Het gaat hierbij dan juist niet om gruwelijke plaatjes van bijvoorbeeld zwarte longen. Mensen schrikken dan één keer en sluiten zich daarna voor de boodschap af. Effectiever is een foto van spelende kinderen bij de waarschuwing: 'Roken is schadelijk voor kinderen' of een plaatje van een appel met een gerimpelde huid met de tekst 'Roken veroudert de huid'.

Weblog (RSS)

do 31 december 2015
do 24 december 2015
do 17 december 2015

Recent nieuws

Freedom Run 2015 Registration Opens
Zamboangueños Show the World: Peace is Possible!
Muslims and Christians Run Together for Peace and Freedom

Podcast

Postcard from Jakarta
Europa is Verschrikkelijk!
On His President's Secret Service

Agenda